Termografering i Helsingborg

Termografering i Helsingborg

Vi utför termografering i Helsingborg med hjälp av en värmekamera.

Med termografering kan vi upptäcka:

värmeläckage hus

Värmeläckage

– Termografisk fotografering av ditt hus in- eller utvändigt för att hitta värmeläckage.

– Bristande isolering.

läckage värmesystem otäta rör

Läckage i rör

– Upptäck läckage eller stopp i värmesystem.

– Otäta rör.

– Skadad isolering.

defekt golvvärme

Defekt golvvärme

– En värmekamera kan identifiera problem i golvvärme utan att fysiskt behöva röra vid golvet.

Termografering utförs bäst när det är kallt ute. Därför erbjuder vi vanligtvis enbart termografering i månaderna november till februari.

Vill du veta hur du kan isolera och täta din byggnad bättre?

Med ökade priser på el har kostnaden för att värma upp sin bostad ökat. Värmeläckage och dåligt isolerade väggar och tak är ofta orsaken till att det kostar mycket med uppvärmning. Sådana problem kan identifieras med termografisk fotografering.

Minska dina kostnader

Genom att identifiera var du har värmeläckage så kan det löna sig att tilläggsisolera väggar och tak för att få ner kostnaderna.

Vi rekommenderar att kontroll av huset sker en kall molnig dag. Vindhastigheten bör inte överstiga 7 m/s. Byggnadens utsida måste vara torr.

Varför välja oss?

Termografering kräver kompetens och rätt utrustning.

Vi hjälper dig

Vi erbjuder termografering i Helsingborg med omnejd enligt dina behov.

Vanliga frågor och svar

Vad är termografering?

Termografering är en mätmetod som är helt beröringsfri där vi använder oss av en värmekamera för att hitta värmeläckage och kallras. Värmekameran uppfattar värmestrålning eller kyla och visar en värmebild med uppmätt temperatur. Vi kan se var det är som varmast eller kallast.

Vad kostar termografering?

Som villaägare kan du välja mellan två tjänster:

Grundpaket: Hembesök med termografering och tips kring energibesparande åtgärder kostar 950 kronor inkl. moms.

Stora paketet: Hembesök med termografering, tips kring energibesparande åtgärder och en skriftlig rapport med uppgifter från termograferingen kostar 1900 kronor inkl. moms.

Vid besök utanför Helsingborgs stad tillkommer utkörningsavgift.

Vad används termografering till?

Med termografering kan vi upptäcka energislöseri i byggnader genom att analysera klimatskalet dvs omgivande fasad, dörrar, fönster, tak. Med hjälp av värmekamera går det att se precis var problemen ligger. På så sätt kan vi upptäcka områden med energiförluster från en värmebild.

Hur fungerar termografering?

Vid termografering används en speciell värmekamera som ser infrarött ljus istället för vanligt ljus. Värmekameran tar bilder som visar värmeenergi och temperaturskillnader som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. Bilderna gör det möjligt att upptäcka värmeavvikelser och osynliga problem.

Hur mycket kan jag spara genom termografering?

Det är svårt säga generellt eftersom det beror på vilka energiförluster som upptäcks vid termograferingen och vilka åtgärder du har möjlighet att vidta. Även en liten sänkning av din energiförbrukning kan påverka din elräkning.

Behöver jag förbereda en bokad termografering?

Fundera på om det är något ställe i huset som extra fokus ska läggas på och flytta gärna undan lösa föremål från detta ställe. Termograferingen genomförs från både in- och utsidan av huset.

Ska jag som villaägare närvara vid termograferingen?

Ja. Vi rekommenderar att du för anteckningar under besöket och noterar var problemområden finns samt antecknar de råd som ges gällande exempelvis energibesparande åtgärder. Besöket tar mellan 30 och 60 minuter.