Värmekamera hus

Vi utför professionell värmefotografering av hus med värmekamera i Helsingborg, även kallat termografering av hus.

Varför gör man värmefotografering med värmekamera?

Värmefotografering med värmekamera gör man för att identifiera om (eller var) det finns värmeläckage i huset eller villan.

När är det lämpligt att fotografera sitt hus med värmekamera?

Värmefotografering av hus med värmekamera kan göras både in- och utvändigt och utförs bäst när det är kallt ute minst 10-15 graders skillnad mellan ute- och innetemperatur. Därför är det lämpligast att utföra termografering i månaderna november till februari.

Vad kan man se med en värmekamera?

Du kan se var det läcker värme. Det absolut vanligaste användningsområdet för en värmekamera för hushåll är att se var det läcker ut värme från ett hus. Tittar man utifrån på huset så kan man se var det finns varma fläckar, och då är det där som det läcker ut värme. Tittar man på insidan av bostaden så är det tvärt om dvs där kan man se var det finns kalla fläckar och kallras och då är det där det kommer in kyla eller läcker ut värme.

Vem kan boka termografering?

Främst husägare som har en fastighet i Helsingborgs kommun samt närliggande kommuner. Värmefotografering utförs på bostadsbyggnaden.

Behöver jag förbereda en bokad fotografering med värmekamera?

Fundera på om det är något ställe i huset som extra fokus ska läggas på och flytta gärna undan lösa föremål från detta ställe. Värmefotograferingen genomförs från både in- och utsidan av huset.

Vad kostar det?

Här kan du se termografering av hus pris.

Vi hjälper dig

Vi erbjuder termografering i Helsingborg med omnejd enligt dina behov till konkurrenskraftig pris. Denna tjänst riktar sig främst mot privatpersoner.